Bahar Eriçok
Diplom-Pedagog

Özel Uzmanlık alanları
Sistemik Süpervizyon
Sistemik Aile Terapisi
Coaching
Bağımlı Terapisi
Aile/Cift Terapisi

Çalışma alanları - Kompetans
Sosyal alanda uzun yıllardır pratik tecrübe:
Aile Eğitimi ve Danışmanlık, gençlerle çalışma, Aile Merkezi inşaası,
Kreş - Yuva ve Anaokul Eğitimi, Göçmenler sorunları,
interkültürel – sosyal, toplumsal ve siyasi konuları,
siyasi-kültür alanı, Prevensiyon.
Yönetim, Proje Management ve Kalite Yönetimi.
Halkla Iliskiler ve Networking.
Interkültürel Kompetans.

Kuram ve Yöntem
Sistemik- konstrüktivist teori.
Kaynak ve çözüm odaklı.
Takdir ve saygın ortam.