Sistemik Süpervizyon


Sistemik Denetleme (Süpervizyon) örgütsel bağlamlarda insanların mesleki süreçte destek, danışma ve yansıtma biçimidir. Bu süreç içinde iş alanında insanlar, konular ve yapılar arasındaki etkileşime odaklanılır.

Sistemik Süpervizyon psiko-sosyal, ekonomik, idari, hizmet, siyaset ya da spor gibi alanlarda uygulanır,

Ayrıca amaç sosyal kompetansları (anahtar yeterlikleri) - örneğin ekip çalışması, iletişim, problem çözümü- güçlendirmektir.

Denetleme duygusallık ve stres durumlarıyla başa çıkmada yardımcı olur.

Sistemik denetim kendilerini Sistemik Denetleme konularda bireyler, yöneticiler, team, grublar ve örgütlere yardım sağlar.

Sistemik Denetim konuları: